Voorwaarden

Voorwaarden & disclaimer

Welkom op www.onder1dak.be uw online shopping center. Bij Onder1Dak vindt U tal van winkels met de bijhorende acties, promoties, kortingen… Kortom, snel, gemakkelijk en goedkoop online winkelen doe je bij Onder1Dak. Naast deze verschijnen er ook tal van artikelen om U steeds zo goed mogelijk in te lichten.

Hoewel wij steeds trachten om alles wat we via onze kanalen (website, nieuwsbrief, social media, …) publiceren te controleren op fouten, kan het zijn dat een artikel, actie, promotie of wat voor content dan ook verlopen is of een fout bevat en hierdoor niet naar behoren werkt of niet het gewenste resultaat geeft. Tevens kan het zijn dat content op onze social media kanalen dient besproken te worden met een deskundige om U er zo van te vergewissen dat wat wordt vermeld correct is en U geen schade berokkent. Het is dus steeds aan U, de gebruiker, om te controleren of te bespreken of de content vermeld op de kanalen van Onder1Dak correct is en U geen schade berokkent. Mocht U als gebruiker een fout vaststellen, dan verzoeken wij U vriendelijk deze te melden via het mail adres: info@onder1dak.be Iedere mail dient voorzien te zijn van uw volledige naam en adres gegevens en een duidelijk geformuleerde omschrijving van het probleem alvorens wij actie ondernemen. Hier op volgend ondernemen wij zo spoedig mogelijk actie om deze fout te corrigeren en of te verwijderen.

Onder1Dak maakt gebruik van affiliate marketing. Hierdoor gelden de voorwaardes van de desbetreffende verkoper /aanbieder wanneer U als koper iets aankoopt, ergens op biedt of aan een actie of wedstrijd deelneemt. Wij verzoeken U dan ook vriendelijk om deze voorwaarden steeds na te lezen alvorens over te gaan tot een aankoop, bod, deelname, …. Als affiliate marketeer heeft Onder1Dak geen contact met de verkoopafdeling, wedstrijdcommissie, …  van de door U aangekochte goederen, diensten, biedingen of deelnames. Hierdoor kunnen wij ook niet bemiddelen ter uwer halve indien er een probleem is omtrent een product / dienst, bod, deelname, ...

Zonder nadrukkelijk schriftelijke toestemming geven wij van Onder1Dak geen toestemming om de informatie op onze social media kanalen (website, nieuwsbrief, facebook, twitter, …) te gebruiken zonder bronvermelding met een duidelijke link naar www.onder1dak.be. Het is ten aller strengste verboden om een van onze social media kanalen te misbruiken voor criminele activiteiten. Indien dit wordt vastgesteld zullen de nodige acties worden ondernomen.

Het is dan ook zo dat het gebruik van onze social media kanalen enkel mag gebruikt worden voor persoonlijke aankopen.

Door gebruik te maken van de affiliate marketing op Onder1Dak behouden wij ons het recht om gebruik te maken van tracking cookies. Deze cookies laten ons toe te monitoren welke pagina’s worden bekeken, welke pagina de gemiddelde bezoeker bezoekt, en zo verder, maar ook welke pagina door linkt naar onze aanbieders binnen het affiliate marketing programma. Verder is het mogelijk dat wij via de tracking cookies gegevens filteren zoals van welke regio U surft, welk besturingsprogramma U gebruikt of zelfs de domeinnaam van de website langs waar je naar de website gekomen bent of waarlangs je die verlaat.

De gegevens die volgen uit deze tracking cookies zijn voor ons niet te herleiden naar enige personeelsgegevens. Verder doen wij wat in onze machte valt om alle gegevens in ons klantensysteem zo privaat mogelijk te houden en te beschermen naar ons goedkunnen.

Onder1Dak en haar medewerkers kan onder geen enkel beding verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade of verlies ontstaan door gebruik van onze social media kanalen en zijn content.

Wij behouden ons het recht om zonder enige aanleiding of aankondiging deze disclaimer aan te passen of uit te breiden. Door gebruik te maken van onze diensten, via welk kanaal van Onder1Dak ook, gaan wij er van uit dat U met deze voorwaarden en disclaimer akkoord gaat. Alle social media kanalen van Onder1Dak vallen onder het Belgisch rechtssysteem.

GDPR

Wat is GDPR en wat houdt dit in voor U?

GDPR is de afkorting voor General Data Protection Regulation. Dit is een nieuwe wetgeving die ingaat op 25 mei 2018. Simpel uitgelegd is dit een verzameling van regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen.

Om aan deze nieuwe wet te voldoen hebben we enkele interne regels moeten uitschrijven, om uw gegevens te beschermen, en om open en transparant mee te delen met U wat er met uw gegevens gebeurd.

Hoe beschermt Onder1dak uw gegevens?

De nieuwe GDPR-wetgeving introduceert eengemaakte regels over de beveiliging én de opslag van persoonlijke gegevens.

Transparantie: We trachten een open en transparant beleid te voeren. Dit zodat U steeds kunt nagaan wat er met uw gegevens gebeurd en hoe wij deze gebruiken.

Welke gegevens houden wij bij:

  • Affiliate marketing: Onder1dak doet aan affiliate marketing. Dit houdt in dat wij zelf geen stock hebben, nog in contact komen met de bestelde goederen, uw gegevens of de financiële kant van uw bestelling. Affiliate marketing houdt in dat wij reclame maken voor verschillende firma’s. Indien U op een link klikt op onze site, wordt U via een affiliate link doorverwezen naar de desbetreffende firma. Afhankelijk van de afspraken met de desbetreffende firma worden wij hiervoor vergoed. Vaak wordt er ook een cookie geïnstalleerd op uw computer wanneer U op een link van ons klikt en zo wordt door verwezen naar onze partners. Deze cookie onthoudt dat U via onze site bij de desbetreffende partner terecht kwam. Afhankelijk van de partner is deze cookie tot wel 150 dagen actief. Op zich kan deze cookie geen kwaad, berokkent het U zeker geen schade en hebben wij geen toegang tot wie nu precies welke cookie heeft staan. Enkel wanneer er een sales plaats vindt, weet onze partner van waar deze juist kwam. Voor meer informatie omtrent deze gegevens verwijzen we U graag door naar onze desbetreffende partners.
  • Social media. Onder1Dak is actief op verschillende social media kanalen. Hierdoor hebben wij, afhankelijk van uw eigen security instellingen toegang tot uw gegevens. Daar u deze zelf vrij geeft, staat het ons vrij om deze te gebruiken om zo een gerichtere marketing te kunnen voeren. Indien U zich hier niet kunt in vinden, staat het U steeds vrij om U uit te schrijven op het desbetreffende social media kanaal. Op deze manier hebben wij geen toegang meer tot uw gegevens.
  • Mailing gegevens: Indien U zich inschreef op onze mailing lijst, dan hebben wij toegang tot uw emailadres, naam, voornaam en geboortedatum indien U deze opgaf. Deze gegevens worden met geen enkele andere firma gedeeld en het staat U steeds vrij om U uit onze mailing lijst uit te schrijven. Dit kan op twee mogelijke manieren
  1. U drukt in de ontvangen mailing op unsubscribe
  2. U stuurt een mailtje naar info@onder1dak.be en wij schrijven U zo snel mogelijk uit onze mailing lijst.
  • Recht om vergeten te worden: Wanneer U er echt zeker van wenst te zijn dat Uw gegevens niet langer ter onze beschikking zijn, dan kunt U ons steeds een mail sturen en doen we er alles aan om uw gegevens zo snel mogelijk uit onze servers te verwijderen. Echter, actieve cookies, die zijn bekomen door het klikken op een van onze affiliate links kunnen wij zelf niet verwijderen. Hiervoor dient U zelf de nodige stappen te nemen.
  • Meldplicht: Is er een data lek bij onze externe partners, voorbeeld iemand heeft onze mail server gehackt, dan verplichten wij onszelf er toe om dit zo snel mogelijk aan U te melden, zodra wij hier zelf van op de hoogte zijn gebracht. Is er een data lek aan onze zijde, voorbeeld iemand heeft onze site gehackt, doen wij er alles aan om u hiervan zo snel mogelijk te verwittigen, maar in eerste instantie om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Voor meer informatie, verwijzen wij U graag naar deze site

© Onder1Dak - Contacteer ons - Voorwaarden - Adverteren